четвъртък, 2 юли 2009 г.

Гъба-мухоморка

1 . Предврително си намирате подходяща снимка на гъба-мухоморка. След това си отваряте нов документ с подходящи размери . (File -> New или Ctrl+N)
Photobucket

2. С помощта четка рисуваме шапката и крачето на гъбата . Те трябва да са на различни слоеве. Можете и с инструмента Pen Tool да ги нарисувате и да ти залеете с цвят. Използвайте #c93a0b и #cdccc3
съответно за шапката и крачето на вашата гъба.
Ето как трябва да изглежда вашата гъба до сега :

Photobucket

3. Сега за да придадете обем на шапката и крачето взимате инструмента Burn Tool, установявате си интензивност на инсрумента около 10% и започвте да обработвате светлосенкие . За да придадете плътност
на крачето можете да използате четката Plastic Wrap от набора Faux Finish Brushes с прозрачност
около 10%. За да добавите и светлина използвайте Dodge tool. За да постигнете по добър ефек се съобразявайте със снимката на вашата гъба .

Photobucket

Photobucket

4. Идва ред и на петната на шапката на нов слой с помщта на инструмента Lasso създаваме петната. Когато сте ги направили всичките запълнете ги Shift + F5 с цвят #ddc984.

Photobucket

5. На следващия етап добавете още идин слой и започнете да добавяте тъмни петна и светлосенки . За това е хубаво да използвате кръла четка с прозрачност около 7%. Незабравяйте откъде идва светлината върху гъбата. След това по същия начин направете и с крачето и .

Photobucket

6. Създайте още един слой той трябва да ви се намира под слоя с петната. Направете им селекция и я залейте с черен цвят , след това направете сля Fill 20% и с помощта на Gaussian Blur ги размивате. Взимате инструмента Move и леко ги измествате за да направите сянката от петната и им предадете обем .

Photobucket

7. Идва ред не тревата . Взимате инструмента Pen Toоl и създавате бъдещата ви трева. След това я заливате с зелен цвят . Тук можете да импровизирате според вашия вкус , като не забравяте за светлосенките или да ползвате готов урок от форума "Рисуване на трева".

Photobucket

Photobucket

8. На нов слой най отдолу ще нарисувате земята . Използвайте четка Pastel on Charcoal Paper от групата Dry Media Brushes.Четките са стандартни , но незабрвяйте докато рисувате да променяте прозрачността им.

Photobucket

9. Добавяне на лста на нов слой. С помощта на инструмена Pen Tool рисувате контура на листото и го заливате с кафав цвят. С помощта на обикновенна четка и не много голям диаметър с прозрачност до 3% рисувате жилките на листото. Използвайте по-светли и по-тъмни цветове докато го оформите. За създаване на второто листо можете да го копирате и трансформирате , след това да му промените цвета с помощта на Color Balance .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Приятна работа !!
Автор: Dimon_007
Автор: http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=18865
Превод:tcvetelinka

Photobucket

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...