вторник, 5 юни 2012 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „АРХИЕПИСКОП ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ – НАЙ-ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН, ПАТРИОТ И ДИПЛОМАТ ПРЕЗ 17 в.”Община Чипровци

ОБЯВЯВА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА
„АРХИЕПИСКОП ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ – НАЙ-ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН, ПАТРИОТ И ДИПЛОМАТ ПРЕЗ 17 в.”

Условия за участие:
Есетата да са подчинени  на темата „Архиепископ Петър Парчевич – най-великия българин, патриот и дипломат през 17 в.“.
Всеки участник има право да участва с едно есе, написано на компютър, на български език, до 5 печатни страници, в три екземпляра. Конкурсът е индивидуален и анонимен – в плика се поставя малък запечатан плик с данни на автора: трите имена, адрес, телефон, e-mail и възраст (в конкурса няма възрастови ограничения).
Есетата да се изпращат до 17 август 2012 г. на адрес: 3460 гр. Чипровци, област Монтана, Общината, стая 301, „За националния конкурс”.
Ще бъдат присъдени награди за:
І-во място  - награда (1000 лв.);
ІІ-ро място - награда (500 лв.);
III-то място - награда (200 лв.);
две поощрения (100 лв.) и Специална награда на Кмета на община Чипровци.
Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяване на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани на сайта на община Чипровци www.chiprovtsi.bg до 31.08.2012 г.
Връчването на наградите ще се състои в гр. Чипровци, в рамките на честването на 400 годишнината от рождението на Петър Парчевич – 7–9 септември 2012 г. Наградените участници ще бъдат уведомени предварително за точното място и дата.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...